Петроварадинска тврдина

Петроварадинска тврдина

Детали

Address

Petrovaradin 21131, Serbia

City Нови Сад, Србија

Петроварадинска тврдина

Петроварадинската тврдина е тврдина која се наоѓа во градот Нови СадСрбија, во населбата Петроварадин на десниот тек од реката Дунав. Денешната тврдина била изградена од страна на Австрија која владеела од 1692 до 1780 година, на местото на поранешна тврдина која била изградена во антчко време. Австријците оваа тврдина ја изградиле поради блискоста на границата со Османлиската империја. Оваа место се нарекува и Гибралтар на Дунав.

All events at Петроварадинска тврдина

EXIT 2024

EXIT 2024

11-07-2024

EXIT 2023

EXIT 2023

06-07-2023

EXIT 2022

EXIT 2022

07-07-2022

EXIT 2021

EXIT 2021

08-07-2021

EXIT 2020

EXIT 2020

13-08-2020

EXIT FESTIVAL 2019

EXIT FESTIVAL 2019

04-07-2019