Продажна мрежа

СЕКОЈ НАСТАН ИМА ЛИСТА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАБАВАТ БИЛЕТИ, ДОКОЛКУ НАСТАНОТ НЕМА ЛИСТА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА ТОГАШ БИЛЕТИТЕ СЕ НАБАВУВААТ САМО ONLINE.