Музеј на Македонија – ( Плато пред Куршумли Ан )

Музеј на Македонија – ( Плато пред Куршумли Ан )

Детали

Адреса

Ул.„Јосиф Михајловиќ“ бр.7, 1000 Skopje, Macedonia

Град Скопје

Музеј на Македонија – ( Плато пред Куршумли Ан )

Сите настани во Музеј на Македонија – ( Плато пред Куршумли Ан )