„КАРМЕН“ – ЖОРЖ БИЗЕ

National Opera and Ballet, Skopje

20:00

01 Jan

„КАРМЕН“ – ЖОРЖ БИЗЕ

Event details

Date (start)
City Skopje
Time (start) 20:00

Event map

„КАРМЕН“ – ЖОРЖ БИЗЕ

Диригент: Бисера Чадловска
Режиска адаптација: Дејан Прошев
Сценограф: Елена Иванова (Бугарија)
Концерт мајстор: Јане Бакевски
Хор – мајстор: Ѓургица Дашиќ, Јасмина Ѓорѓеска
Асс. Диригент: Катерина Стојковска
Корепетитори: Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов

НАСТАПУВААТ:

КАРМЕН: Николина Јаневска
ДОН ХОЗЕ: Зоран Сотиров
ЕСКАМИЛИО: Ристе Велков
МИКАЕЛА: Злата Тошевска
ФРАСКИТА: Катерина Стојановска
МЕРЦЕДЕС: Марика Поповиќ
ДАНКАИРО: Драган Ампов
РЕМЕНДАДО: Дејан Стоев
ЦУНИГА: Ернес Ибраимовски
МОРАЛЕС: Драган Ампов

Tickets