Стејџ -Интернационален танцов натпревар

National Opera and Ballet, Skopje

08:30 21:30

12 Nov

Стејџ -Интернационален танцов натпревар

Event details

Date (start) 12-11-2022
City Skopje
Time (start) 08:30
Time (end) 21:30

Event map

Стејџ -Интернационален танцов натпревар

Дата:12 ноември 2022
Цена:300 денари ( на самиот ден ) пред продажба 200 денари
Време: од 8:30 до 21:30 часот (целодневен настан)

Tickets