НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок„

НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок„

Детали

Адреса

бул.„Илирија„ б.б.

Град Тетово
Телефон (044) 332-499 (044) 333-297

НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок„

Сите настани во НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок„