Плато-Мајка Тереза

Детали

Град Скопје

Плато-Мајка Тереза

Сите настани во Плато-Мајка Тереза