НУЦК Антон Панов

НУЦК Антон Панов

Детали

Адреса

плоштад Гоце Делчев бб
2400 Струмица

Град Струмица

НУЦК Антон Панов

Почнувајќи од 06 Април, 2004, со измените на одредбите од новиот закон за култура на Р Македонија, трите претходно самостојни организации : Дом на култура, Уметничка галерија и Народен театар Антон Панов, се интегрираа во една заедничка органузација, под името Национална установа Центар за култура Антон Панов – Струмица.

Објектот на Центарот за култура Антон Панов – Струмица, е една инпозантна градба од 5560 м2 изграден од самопридонес на граѓаните, пуштен во употреба од 01.05.1986 година, како Дом на културата Благој Јанков Мучето.
Народниот театар Антон Панов, е основан 1949 година.

Сите настани во НУЦК Антон Панов