SEA STAR 2019

Stella Maris, Umag, Croatia

24 - 25 May

SEA STAR 2019

Event details

Date (start) 24-05-2019
Date (end) 25-05-2019
Location Stella Maris
City Umag, Croatia
Time (start)

Event map

SEA STAR 2019

>Влезниците се валидни само за Македонски државјани, што ќе биде неопходно да се докаже со приложување на документ за лична идентификација во моментот на замена на влезницата за алка.Влезницата мора да биде отпечатена. Е-влезниците кои не се отпечатени не се валидни.Влезниците може да се заменат за алка на Sea Star Festival местата за замена. Алката овозможува по еден влез на Sea Star Festival во текот на секој фестивалски ден. Сите информации за замената ќе бидат достапани најдоцна 7 дена пред почеток на фестивалот, на официјалната веб страна на фестивалот. Оштетената алка не е валидна.

Tickets

  • Стандарден билет

    Buy tickets

    Партер, 24-05-2019 Price: 2300ден.