Гала оперски концерт

Национална Oпера и Балет, Скопје

20:00

09 Oct

Гала оперски концерт

Event details

Date (start) 09-10-2020
City Скопје
Time (start) 20:00

Event map

Гала оперски концерт

Диригент: Иван Еминовиќ
Режисер: Дејан Прошев
Концерт мајстор: Климент Тодороски

Хор мајстори: Јасмина Горгеска, Ѓургица Дашиќ

Настапуваат:

Дејан Стоев, Ристе Велков, Весна Ѓиновска Илкова, Марика Поповиќ, Наде Талевска Спасовска, Павлина Новакова Георгиев, Драган Ампов, Злата Тошевска, Ана Ројдева, Александра Лазаревска Василев, Соња Пендовска Мадевска

Оркестарот на Национална опера и балет

Испициенти: Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски
Корепетитори : Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов

Tickets