ПРОФЕСИОНАЛНА СОМЕЛИЕРСКА ОБУКА

M6 ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР, Скопје

11:00

21 Jan

ПРОФЕСИОНАЛНА СОМЕЛИЕРСКА ОБУКА

Event details

Date (start) 21-01-2020
City Скопје
Time (start) 11:00

Event map

ПРОФЕСИОНАЛНА СОМЕЛИЕРСКА ОБУКА

Прва во низата обуки кои ќе следат, наменети првенствено за угостителскиот сектор, но и за останатите бизнис сегменти поврзани со вината и јаките алкохолни пијалоци.
Креиравме три нивоа на обуки:
MASOM Wine Server
MASOM Assistant Sommelier
MASOM Certified Sommelier
Првото ниво “Wine Server” е основа на која кандидатите ќе се стекнат со основнни вештини и познавање од областа на вината. За оваа обука не е потребно никакво предзнаење.
Кандидатите низ практични вежби и дегустации, како и теоретски дел ќе ги поминат основите на:
– Лозарството
– Производството на вино
– Типови и стилови на вино
– Основни вински сорти
– Познати светски вина
– Вовед во дегустација и евалуација на вината
– Вински сервис
– Впарување на храна и вино
За таа намена е изготвен учебник и пропратен материјал за важби, а обуката ја води меѓународно сертифицирано стручно лице за вина и ЈАП.
За крај, кадитатите опционално ќе можат да го проверат своето знаење низ писмено и практично тестирање, а тие кои ќе го положат тестот ќе се стекнат со сертификат издаден од Македонската Асоцијација на Сомелиери – МАСОМ за адекватното ниво.
Бројот на кандидати за оваа обука е лимитиран.
Цена: 6150,оо мкд
АГЕНДА
Tuesday, January 21, 2020
12:30 PM – 2:00 PM
Вовед во виното
1:15 PM – 3:30 PM
Систематски пристап кон дегустација на вино (дегустација)
Thursday, January 23, 2020
11:30 AM – 3:00 PM
Вински сервис теорија и пракса (дегустација)
Tuesday, January 28, 2020
11:30 AM – 3:00 PM
Основни принципи на впарување храна и вино (дегустација)
Thursday, January 30, 2020
11:00 AM – 12:30 PM
Подготовка за испит
12:45 PM – 1:30 PM
Испит – теорија
1:45 PM – 3:30 PM
Испит – практичен дел

Tickets

  • Стандарден билет

    Buy tickets

    21-01-2020 Price: 6150ден.